• Kräv av politikerna i din kommun att de agerar för ett friskare Östersjön. Oavsett om du bor i en kustkommun eller ej.
  • Se till att du använder fosfatfria tvätt- och diskmedel i ditt hem. Fosfat göder Östersjön.
  • Använd inte engångsbestick, -tallrikar och -grillar. Glöm inte att ta med dig skräpet och släng på en miljöstation om du vistats i naturen.
  • Töm inte båtbottentoaletten och avloppsvattnet i havet utan på hamnarnas mottagningsstationer.
  • Ät inte hotad fisk, du hittar den senaste informationen i WWFs Fiskguide på wwf.se
  • Välj miljöanpassade fordon och bränslen både på land och till sjöss.
  • Använd miljövänliga metoder för att hålla båtbotten ren! 
  • Byt ut båtens gamla tvåtaktsmotor mot en fyrtaktare.
  • Använd miljöanpassade rengöringsmedel, hygienartiklar och andra vätskor.
  • Lämna förpackningar och överblivna produkter till återvinning.
  • Respektera fågelskyddsområden och stör inte häckande fåglar!

Källa: WWF