Allt fler husägare i kustnära områden upptäcker och tillvaratar möjligheten att på egen hand rena Östersjöns vatten och på så vis uppnå samma höga vattenkvalitet som via det kommunala VA-nätet.

– Ett minireningsverk med en avsaltningsanläggning gör husägare i exempelvis skärgårdsområden självförsörjande på vatten. Anläggningar som baseras på en omvänd osmos har generellt sett en mycket lång livslängd. Det är inte ovanligt att reningsverken håller i uppemot trettio år om de underhålls kontinuerligt, säger Per Lager, vd på Svenska Waterman.

Gör husägare i exempelvis skärgårdsområden självförsörjande på vatten

För husägare är ett osmosbaserat minireningsverk oftast en långsiktigt mer lönsam investering än exempelvis en egen brunn, inte minst med tanke på att många kommuners miljökrav skärps de kommande åren. Den omvända osmostekniken baseras på att vattnet utsätts för ett hårt tryck som frigör partiklar och föroreningar. Resultatet är ett friskt och välsmakande vatten. När vattnet använts i hushållet renas det och bidrar där med till kretsloppet innan det återigen pumpas ut i Östersjön.

Regelbundet underhåll

Den här typen av kombinerade avsaltningsanläggningar och minireningsverk kräver ett par kvadratmeters utrymme i exempelvis källaren på huset. Många väljer också att anlita en rörmokare för att installationen ska kunna genomföras på ett korrekt sätt.

– För att maximera livslängden på ett minireningsverk som baseras på omvänd osmos rekommenderar jag husägare att rengöra reningsverkets membran en gång per år samt att byta ut membranen var femte år. Jag har sett exempel på husägare som haft sina minireningsverk i drygt trettio år tack vare regelbundet underhåll, säger Per Lager.