Att åtgärda ett privat avloppssystem kostar inte sällan mellan 100-150 000 kronor, en summa som i regel hellre spenderas på en bil eller ett par semesterveckor på en karibisk paradisö. Redan 1969 kom lagstiftning som stipulerade att det behövs mer än en trekammarbrunn för att rena avloppsvattnet, men än i dag har 130 000 hushåll inte agerat. Marinbiologen och branschveteranen Axel Alm på Fann menar att många egentligen vet att de borde göra något, men att kommunen behöver ge dem en puff i ryggen för att det ska bli av.

− Kommunen har skyldighet att se till att även privata avlopp är i gott skick. Ett avlopp behöver grundläggande renovering var 20:e år. Det innebär att fem procent måste åtgärdas varje år, men enligt branschens undersökningar ligger vi bara på två eller tre procent i dag.

Att argumentera med Östersjön blir ofta för abstrakt

Enligt Axel Alm bygger vi 19 000 avlopp i Sverige varje år, när siffran borde vara 33 000.

− Situationen förvärras hela tiden. Jag tycker det är väldigt märkligt att vi i det gröna Sverige tillåter att det sker. Ett avlopp hamnar alltid på sista plats i människors prioriteringslista, och därför är det extra viktigt att kommunerna tar ansvar för tillsynen.

Problemet är tudelat – dels bidrar dåligt fungerande privata avlopp till övergödningen i Östersjön; dels påverkar dåligt renat avloppsvatten grundvattnet och gör att dricksvattnet blir infekterat av tarmbakterier.

− Att argumentera med Östersjön blir ofta för abstrakt, säger Axel Alm. Men att 30 procent av de grävda och 10 procent av de borrade brunnarna i landet kan är kontaminerade är något alla kan förstå och relatera till: du dricker ditt eget bajs.

Fosfor stor bov

En stor bov i dramat är fosfor, ett ämne som älskar att skapa liv och växtlighet. Men när fosfor färdas från våra kroppar ut i havet blir det för mycket av det goda; syret tar slut och liv slocknar.

Det viktiga är att inte glömma att byta ut säcken

En växande teknik för att rena fosfor är så kallade fosforfilter – i princip en stor säck fylld med kalk som binder fosfor. Fosforfiltret kan effektivisera en traditionell markbaserad reningsanläggning så att den uppfyller hög skyddsnivå. Efter cirka två år är det dags att byta ut filtret mot ett nytt. Ingen annan teknik behöver så lite uppmärksamhet, menar Axel Alm. Dessutom är det miljövänligt då det använda filtret blir gödsel för ny växtlighet.

− Det viktiga är att inte glömma att byta ut säcken, i så fall är det hela meningslöst, säger han.