När Climeons innovativa teknik har installerats på Viking Lines fartyg finns potentialen att minska koldioxidutsläppen med 1 900 ton på ett år. Utsläppen motsvarar en bil som kör 480 varv runt jorden.

Hälften av all energi som konsumeras i världen blir till restvärme, alltifrån värmen från en lampa till hett spillvatten från kraftverk. Att på olika sätt kunna utnyttja sådan restvärme istället för att släppa ut den i omgivande luft eller vatten kan ge stora energibesparingar.

 

Ta tillvara på restvärme

 

Teknik för omvandling av värme till el har funnits länge, dock har det krävts en hög värme på flera hundra grader för att det skulle vara ekonomiskt lönsamt. Nu har Climeon lyckats utveckla en teknik som på ett ekonomiskt lönsamt sätt kan omvandla även restvärme med lägre temperaturer, mellan 70–120 grader, till elektricitet.

Vår drivkraft är att vara med och bidra till en bättre värld.

– Vår drivkraft är att vara med och bidra till en bättre värld. Vi inser samtidigt att all ny teknik måste vara ekonomiskt lönsam – därför har det varit ett tydligt strategiskt beslut att vår lösning måste vara både ekonomiskt och klimatmässigt hållbar, berättar Pernilla Wihlborg, Head of International Expansion, på Climeon AB.

viking line - viking grace

Restvärme från motorerna på båten Viking Grace kan generera el - som i sin tur bidrar till skeppets framdrift! Foto: Viking Line
 

Minskad bränsleförbrukning

 

Tekniken möjliggör minskad bränsleförbrukning

För Climeons kund Viking Line möjliggör tekniken minskad bränsleförbrukning, genom att den el som genereras av restvärmen från motorerna kan bidra till skeppets framdrift.

Förutom på fartyg kan den nya tekniken användas i exempelvis kraftverk och stålverk. Den kan även utnyttja geotermisk värme och omvandla den till el. För det krävs varmvatten på runt 100 grader vilket förutsätter borrning tillräckligt djupt ner i marken, hur djupt beror på var i världen man är.

– En stor fördel med geotermisk elektricitet är att det är en förnybar resurs som alltid är tillgänglig. Den behöver inte solsken eller vind för att generera elektricitet, den finns alltid där, avslutar Pernilla Wihlborg.