– Grunden för SeaGIS 2.0 är att få till ett bättre kartunderlag för planering och förvaltning av havet. I dagsläget råder det kunskapsbrist kring vad som finns under havsytan, exempelvis hur botten ser ut, var fiskarna reproducerar sig och var man fångar all fisk, säger Johnny Berglund, projektledare för SeaGIS på Länsstyrelsen Västerbotten.

Ett gediget och lättillgängligt kartunderlag är på många sätt grunden till en hållbar havsförvaltning. SeaGIS 2.0 håller bland annat på att utveckla projektets karttjänst så att den blir mer användarvänlig och kan användas via läsplattor och smartphones. Det förväntas bli klart under hösten.

SeaGIS 2.0 för samman svenska och finska aktörer för att ta fram kartor, göra dataanalyser och utreda konflikter. Syftet är att tillsammans skapa goda förutsättningar för en hållbar utveckling. I Sverige ingår Västerbotten och Västernorrlands län i projektet och på den finska sidan ingår Österbotten och Mellersta Österbotten. Målgruppen är framförallt myndigheter och kommuner. 

Förbättrar förutsättningarna för blå tillväxt

– Genom en serie sektorsövergripande möten vill vi skapa förutsättningar för och inspirera till tillväxt för marina eller maritima näringar i regionen. Vi vill tillsammans hitta lösningar för att uppnå ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet samt utveckling i regionen, säger Johnny Berglund.

Med blå tillväxt menas hållbar tillväxt i sektorer som på något sätt kopplar till kust- eller havsmiljön. Vindkraft, fiske, vattenbruk, sjöfart och turism är exempel på sådana näringar.