Vi är båda födda på 70-talet och har jobbat med havsmiljön på olika sätt under hela våra yrkesverksamma liv. Det är en resa som kantats av frustration över hur brutalt och kortsiktigt havet behandlats, ofta tvärt emot bättre vetande. Nu ser vi att antalet däggdjur, fåglar, kräldjur och fiskar i haven halverats – bara under vår livstid. De enormt artrika korallreven har förlorat hälften av sina koraller. Det är ur naturens perspektiv ett mycket hastigt förfall, en katastrof – endast möjligt genom ett hänsynslöst överutnyttjande. Det är värre än vi föreställt oss.

I Östersjön har vi en kraftig övergödning, växande döda bottnar, avrinning från omkring 90 miljoner människor och ett långvarigt överfiske som skapat allvarliga förändringar i fiskbestånd där t.ex. ålen minskat med över 95%. Samtidigt pratas det allt mer om ”Blå tillväxt” – en ökad exploatering av haven – som om allt var frid och fröjd.

Tänk er att det som händer i Östersjön hände på land

Tänk er att det som händer i Östersjön hände på land. Att man kalhugger stora skogsområden för att skjuta ner alla utom en handfull älgar och inte bryr sig om att man samtidigt fångar en massa andra djur som ”bifångst”; att stora delar av Götaland var ett stinkande, livlöst träsk som dessutom kryper norrut och att hotellen kablade ut sina avlopp på trottoaren utanför. Skulle du acceptera det? Det är vardagen för havet.

Samtidigt vet vi att nära tre miljarder människor är beroende av havet för sitt proteinbehov, att haven absorberar en tredjedel av våra koldioxidutsläpp; att haven ger oss syret till vartannat andetag; att havens årliga omsättning av varor och tjänster (som fiske och turism) i ekonomiska termer värderas till omkring 21 tusen miljarder kronor – där två tredjedelar av omsättningen är beroende av att haven mår bra.

Åtgärder för havsmiljön ska inte ses som en kostnad utan som en investering

Bara i Östersjön har skillnaden mellan ett friskt och ett sjukt hav värderats till 280 miljarder kronor i årligt mervärde och 550 000 jobb – bara inom några få sektorer. Kunskap och lösningar finns. Det finns till och med flera regionala och globala åtaganden, men genomförandet brister och politisk vilja saknas. Åtgärder för havsmiljön ska inte ses som en kostnad utan som en investering för framtiden. Men havsmiljön är fortfarande lågprioriterad.

Är det så här det ska vara? Vad tycker du borde göras? Vad kan du göra? Vad tror du händer om ens en bråkdel av de 3 miljarder människorna inte får tillräckligt med mat från havet?

Läs mer om hur havet mår i WWFs Living Blue Planet Report.

 

Åsa Ranung,
Chef Vattenmiljö, Världsnaturfonden WWF

Mattias Rust,
Sakkunnig Havsförvaltning