BalticSea2020 har sedan många år verkat för välmående fiskbestånd i Östersjön. Det innebär bland annat att vi stödjer åtgärder och forskning som bidrar till att öka andelen stora rovfiskar, som torsk. Det har dock visat sig att det inte räcker. Den 24 december 2016 publicerade vi en debattartikel i Dagens Nyheter. Artikeln belyser torskens mycket problematiska situation och föreslår en konkret och genomförbar lösning: förbjud torskfiske med trål i Östersjön.

Torsken har aldrig återhämtat sigConrad

Historien har sin början i mitten av 1980-talet. Torskfisket i Bornholms- och Gotlandsdjupet stod på sin kulmen och fisket på torsk nådde fångster av aldrig skådat slag. Trålare från när och fjärran tog sina beskärda delar av fångsten som årligen uppgick till flera hundratusen ton. Fisket fortgick på högtryck under några år och sedan kollapsade det. Efter det har torsken i Östersjön aldrig återhämtat sig.

Hur kan det bli så? Frågan har sysselsatt fiskeadministratörer och forskare i åratal och lösningarna för att få tillbaka torsken har varit många. Ingen har lyckats. Svaret kanske är för enkelt medan åtgärden är för svår. Det är fiskemetoden och fisketrycket som är problemet – trålning är inte en metod som är ekologiskt hållbar. När man släpar trålkassen genom vattnet samlas fisken i struten och pressas ihop.

Tveklöst nej, en sämre fiskemetod finns inte

Eftersom fisket pågår under flera timmar tills kassen är full, så dör all fisk av trycket. Trålen tas upp och fisken sorteras – den fisk som inte kan säljas eller de arter som man inte har tillstånd att ta upp, slängs tillbaka döda – så kallat utkast. Effektivt? Ja i allra högsta grad, effektivare fiskemetod finns inte. Ekologiskt hållbar? Tveklöst nej, en sämre fiskemetod finns inte.

Radikala åtgärder måste till

I Öresund får man inte tråla. Detta beror inte på en framsynt fiskevård utan på att trålningen är en säkerhetsrisk för sjöfarten. Här finns ett normalt torskbestånd med stor torsk som annars saknas i Östersjön. Stor torsk utgör kapitalet hos ett bestånd, där stora honor producerar miljoner romkorn av hög kvalité som säkrar återväxten. Vi fiskar således bort de värdefullaste avelsdjuren.

Föreslå ett totalt trålfiskestopp på torsk i Östersjön

Vad gäller fisket så är beståndssituationen så allvarlig att vi inte kan annat än att föreslå ett totalt trålfiskestopp på torsk i Östersjön. Vill vi ha ett torskbestånd i framtiden, måste något göras nu. Sverige skulle kunna visa vägen! Skjuter vi alla älgar i Sverige så är det slut, de kommer inte återuppstå av sig själva. Detsamma gäller om vi fiskar upp den sista torsken.

Conrad Stralka,
verksamhetschef BalticSea2020

www.balticsea2020.org