I Östersjön dominerar framförallt torsk, sill och skarpsill, med utsikt att kunna bli certifierade.

MSC står för Marine Stewardship Council och är en internationell, icke-vinstinriktad organisation som skapats för att finna en lösning på problemet med överfiske och för att skydda marina habitat. Enligt en färsk undersökning har hela 72 procent av de svenskar som känner till miljömärket ett högt förtroende för MSC-certifieringen.Minna

– I Sverige ser vi en uppåtgående trend av konsument kännedom och efterfrågan av miljömärkt fisk och därmed ett ökat intresse från svenskt fiske att bli certifierade, så jag hoppas att vi kan se yrkesfisken i östersjön certifireade i framtiden, säger Minna Epps, programdirektör för Skandinavien och Östersjöregionen på MSC.

Just nu finns det goda exempel på torskbestånd som återhämtat sig

Östra östersjötorsken MSC-certifierades 2011, men 2015 drogs certifieringen in eftersom det inte fanns tillräckligt vetenskapliga underlag för att kunna bedöma om torskfiskebeståndet var tillräckligt livskraftigt. Genom målmedvetet arbete och samverkan mellan fiske och länderna kring Östersjön kan östersjötorsken återfå sin MSC-certifiering redan nästa år. Just nu finns det goda exempel på torskbestånd som återhämtat sig.

Sill och skarpsill på tur

– Efter årtionden av överexploatering av torsken i Skagerack och Kattegatt kommer det att kunna bära MSC:s miljömärke. Beståndet har ökat år efter år de senaste tio åren och uppfyller idag MSC:s hårda krav för ett hållbart fiske och vi hoppas på en liknande utveckling för övriga bestånd.

 Flera sill och skarpsillfiske står på tur att bli granskade.

– Tidigare i år färdigställdes en förvaltningsplan för sill och skarpsill i Östersjön, vilket är en grundläggande förutsättning för att kunna granskas enligt MSC:s krav, säger Minna Epps.