Alla vatten är olika även om anläggningarna ligger nära varandra rent geografiskt kan det skilja mycket på vattnets egenskaper. Det är 20-25 parametrar som mäts och som påverkar färg, smak och lukt bland annat.

Det svenska klimatet med kalla vintrar ställer andra krav på avloppen

– Det svenska klimatet med kalla vintrar ställer andra krav på avloppen än vad som gäller i sydligare länder. Därför ska man till och börja med att välja ett svenskt fabrikat. För det andra är det viktigt att se på organisationen som säljer anläggningen, har de tillräcklig kunskap? Det är viktigt för att själva installationen ska utföras på rätt sätt, säger Patrik Ellis som är marknadschef på Baga Water Technology AB.

Enskilda avlopp kräver luftPatrik

Totalt kan det vara problem med 70 % av de 700 000 gamla och nya enskilda avlopp som finns i Sverige i dagsläget menar Patrik.

– Nya anläggningar som inte installerats på rätt sätt saknar ofta tilluft. För att reningen av avloppsvattnet ska fungera måste det in syre i systemet. Problemen kan orsakas på flera sätt men oftast är det sättningar i marken som skapar vattenlås i avloppsrören och därmed stryper lufttillförseln, säger Patrik.

Många är medvetna om sina problem men vill inte åtgärda dem eftersom de tror att det kommer bli dyrt. Vad de flesta inte vet är att de kan få gratis åtgärd inom 10 år, efter installationen, genom konsumenttjänstlagen. 

– Eftersom du som slutkonsument inte anses sakkunnig på området har du alltid rätt att få eventuella installationsfel åtgärdade utan kostnad av installatören. Gör därför en kontroll på ditt nya avlopp efter några år så att du kan åtgärda eventuella problem inom 10 år efter installationen, säger Patrik.

Dåliga avlopp förstör miljön

Får inte processen det syre som behövs renas inte vattnet ordentligt och det släpps ut förorenat vatten. Man är inte bara en miljöbov utan det resulterar också ofta i att man släpper ut bakterier i närheten av var man tar upp sitt dricksvatten. Har man problem med sin anläggning är det inte säkert att man blir sjuk själv eftersom magen vänjer sig efter ett tag. Om du däremot har besökare som blir dåliga är det ofta ett tecken på att allt inte är som det ska med anläggningen menar Patrik.

Det är också bra att se på närmiljön

– Det är också bra att se på närmiljön. Många enskilda avlopp ligger nära vatten och där kan man se hur dåliga anläggningar påverkar. Om vattnet blivit grumligt med mycket alger och växtlighet kan det vara en orsak av övergödningen från det dåliga avloppet, säger Patrik.

För att åtgärda problemen snabbare vill Patrik se en kontrollenhet för avloppen ungefär så som sotarna är för skorstenarna. Det behövs för att säkerställa funktionen och åtgärda felaktiga installationer och skydda slutkunden då man har betalt 70 000 till 150 000 kronor för en funktion som ofta uteblir.

– Det krävs åtgärder! Många vet om bristerna hos deras avlopp men åtgärdar dem inte för att grannen också har ett dåligt avlopp, så varför ska de då göra något åt sitt? Det behövs en generell förändring i attityden hos fastighetsägarna, säger Patrik.