– Det finns många förbränningstoaletter idag, men med den nya modellen tar vi luft utifrån via ett rör, kyler processen och leder sedan ut luften igen i ett annat rör. Det är ett slutet system. Det gör att temperaturen inne i rummet inte påverkas alls, berättar Gösta Kulling, VD på Fritidstoa.

Förbränningstoaletterna har en rostfri tratt där en vattentät papperspåse placeras. Efter toalettbesöket stänger man locket och trycker på en knapp. Då bränns påsen och påsens innehåll i 600 grader. De äldre modellerna tog luft från rummet för att kyla processen. Samtidigt togs det in luft utifrån för att kompensera. Var det tio grader ute, blev det tio grader inne också.

Problemet i Östersjön är att en hel del släpper ut sitt avlopp direkt i vattnet

De nya förbränningstoaletterna har funnits i Sverige i tio år och blir allt populärare. I till exempel Stockholms skärgård har många tvingats hitta nya toalettlösningar de senaste åren eftersom latrinhämtningen tagits bort. Dessutom är förbränningstoaletterna miljövänliga. Askan efter förbränningen är fri från bakterier och lukt.

– Problemet i Östersjön är att en hel del släpper ut sitt avlopp direkt i vattnet när det inte finns kommunalt avlopp. Med en förbränningstoa slipper man bekymmer med avlopp. Dessutom kan askan slängas med hushållssoporna eller strös i rabatten. Den är ett bra gödningsmedel, säger Gösta Kulling.