Samtidigt får du ett rent, gott och hälsosamt vatten som gynnar både din och familjens hälsa.Baga

En modern och effektiv avloppslösning gynnar miljön, höjer kvaliteten på ditt dricksvatten och är många gånger även en långsiktigt lönsam investering som dessutom höjer marknadsvärdet på ditt hus. Avloppsanläggningen bidrar till att minska halterna av de ämnen som bidrar till övergödningen av våra vattendrag, men även till att säkerställa kvaliteten i vårt dricksvatten. Med en modern avloppslösning kan du både känna dig trygg i att du säkrar ditt dricksvatten från negativ påverkan och att du bidrar till att minska övergödningen i Östersjön

– En ny avloppsanläggning gör även skillnad för närmiljön, exempelvis i den badvik, sjö eller vattendrag som ligger nära ditt hus, vilket ger många mervärden både för dig som husägare och för dina grannar säger Patrik Ellis, marknadschef på Baga.

Välj en leverantör med serviceavtal

Han rekommenderar fastighetsägare som står i begrepp att investera i en avloppsanläggning att välja en leverantör med lång erfarenhet av att tillverka avloppsanläggningar utifrån vårt svenska klimat. Välj i första hand ett avloppssystem som utvecklats i Sverige. Patrik Ellis rekommenderar även husägare att välja en anläggning från ett företag som både erbjuder en tillgänglig och kompetent kundservice samt en serviceorganisation som kan hjälpa dig om avloppsanläggningen vid något tillfälle inte fungerar som den ska.

– Felaktigt genomförda installationsarbeten kan orsaka många problem för husägaren när reningsanläggningen väl är i drift. Välj därför installationsfirma med stor omsorg, säkerställ att de har rätt kompetens och erfarenhet av att installera reningsverk, företrädesvis av det märke som du valt, säger Patrik Ellis.