– Alla kan bidra till ett renare hav i såväl i stort som smått, säger Patrik Ellis, expert på avloppsrening. Inte minst genom att se över enskilda avloppssystem som inte är anslutna till de kommunala reningsverken

I Sverige finns en lag från 1969 som stipulerar att det måste finnas ytterligare rening av avloppsvatten efter vanlig slamavskiljning. Trots detta uppfyller var fjärde mindre avloppsanläggning inte detta krav. Samma brist gällande reningskrav gäller även för ett stort antal nyare anläggningar, vilket beror på dålig kontroll, undermålig skötsel och felaktig installation.

Tyvärr är tillsynen från ansvarig myndighet bristfällig.

– Tyvärr är tillsynen från ansvarig myndighet bristfällig och det saknas en certifiering för installationer, säger Peter Ellis. Men riktlinjer för just certifiering är på gång och beräknas vara klara vid skiftet 2017-18. Detta arbete görs av en samrådsgrupp bestående av myndigheter, entreprenörer, branschråd och miljöinspektörer.

 

Att tänka på:

 

01

Välj installatör med stor omsorg. Installationen är faktiskt många gånger av större betydelse än själva fabrikatet, eftersom funktionen ska anpassas till de enskilda behoven. Fastställ också att det finns en väl fungerande serviceorganisation.

02

Ha i åtanke att det inte kostar mer att anlägga sitt egna avlopp än att ansluta sig till det kommunala. Ta in 2-3 offerter, men fokusera inte på det lägsta priset. Det lönar sig att välja en installatör med stor erfarenhet som kan bedöma funktion och rätt plats för anläggning, samt beräkna dess driftkostnader.

03

Toalettstolen är ingen sophink! Spola absolut inte ner snusprillor, plast, kemikalier och sanitetsprodukter. De skadar processen och förstör slammets kretsloppspotential. Välj också helst miljömärkta hushållsprodukter.

04

För att undersöka hur den egna anläggningen fungerar i praktiken, om den uppfyller eller inte uppfyller reningskraven, följer miljöskyddet, och för att få allmän rådgivning, se www avloppsguiden.se

05

Ha koll på det egna dricksvattnet, så att rengöring och filtersystem fungerar rätt och inte stör avloppsanläggningen.