Håll Sverige Rent arbetar för minskad nedskräpning både i hav och på land. Genom flera projekt bidrar verksamheten till att lyfta fram, belysa och lära både kommuner och invånare om vad som händer med vårt skräp.

Skräp, som är en produkt av vårt konsumtionssamhälle och medverkar till ett felaktigt beteende. Helt enkelt ett bortkastat avfall som istället borde återvinnas. Hela 80 procent av skräpet i havet kommer ifrån land. Håll Sverige Rent och deras nya EU-projekt BLASTIC ska ta reda på vilka källor och spridningsvägar i stadsmiljön som leder till att skräpet hamnar i havet. Eva

I Sverige kommer Södertälje kommun att vara pilotområde. Projektet kommer att samarbeta med kommunen och ta fram en avfalls- och åtgärdsplan. Man kommer att titta på och mäta skräp till exempel macroplast i vattenmiljön. Fynden kommer sedan att kopplas till avfallskällan. Slutsatser om fynden dras och i samarbete med Södertälje kommun kommer vi fram till vad som kan göras i praktiken och vilka åtgärder som behövs.

Tanken är också att skapa en generell manual som kan ligga till grund för fler kommuner och deras arbete mot marin nedskräpning. Viktigt i arbetet är även att informera och bedriva kampanjer för invånarna om nedskräpning på gatorna. Plastpåsen eller plastflaskan som slängs utanför soptunnan kan mycket väl hamna i Södertäljekanal och sen i Östersjön. I havet är nedbrytningstiden för en plastflaska cirka 450 år medan det för plastpåsen tar mellan 10 till 20 år. Denna konsekvens innebär även konsekvenser för djur- och naturlivet, vilket i sin tur leder till att vi människor kan få i oss skadliga plastpartiklar genom vår föda.

Det spökar i våra hav 

Förlorade fiskeredskap som linor, nät och drag kallas även spökgarn. Detta för att de fortsätter att fånga fisk, däggdjur och fåglar på havets botten eller i anslutning till vrak. Djuren trasslar in sig i näten och drunknar. De syntetiska material som används i moderna nät gör att spökfisket kan fortsätta under en mycket lång tid, vilket också blir ett resursslöseri.

Håll Sverige Rent medverkar i MARELITT Baltic som är ett hands-on projekt där problematiken med de förlorade fiskeredskapen i Östersjön kartläggs. Förrförra året genomförde Håll Sverige Rent också en aktion utanför Skånes kust där man tillsammans med dykare tog upp 4470 meter nät, garn och trål från åtta olika vrak. Mängden fisk som satt fast i näten var väldigt hög. Håll Sverige Rent vill även att fiskare som hittar drivande fisknät till havs ska kunna lämna in dessa kostnadsfritt i hamnar, och på så vis minimera de marina skadorna.

Eva Blidberg som är ansvarig för Skräpfria Hav på Håll Sverige Rent säger att ”Vi måste förstå vikten av att inte skräpa ned och att plocka upp efter oss. Vi måste alla hjälpas åt. Alla kan vi göra något och tillsammans kan vi göra mycket!”. Ta chansen och hjälp till i städkampanjen ”Vi håller rent” och se till så att ditt närområde är fritt från skräp.