Att avsalta och rena havsvatten är ett sätt att lösa situationen för boende i skärgården. Enwa utvecklar och tillverkar avsaltningsanläggningar, från små för enskilda hushåll, till stora som försörjer hela öar med rent dricksvatten. Processen, omvänd osmos, är en naturlig process som renar vattnet från bland annat bakterier och virus utan tillsatser eller restprodukter.

– Vattnet är så rent att det kan användas i hela i hushållet, berättar Mats Augustsson på Enwa. Efter reningen, tillsätts mineraler bl a för smakens skull. Viktigt är också att ph-värdet ligger rätt, så att vattnet är skonsamt för vitvaror och andra installationer.

– På både Möja och Finnhamn i Stockholms skärgård har vi installerat avsaltningsanläggningar. Där förser vi skärgårdsborna med rent vatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd och som enkelt kan anpassas till framtida krav och olika behov sommar och vinter. Vår kompetens och våra lösningar gör att nya generationer kan bo kvar. Det skapar nya tillväxtmöjligheter i skärgården.