För jordbruket medför vattenbristen bland annat att grödorna inte får vatten i den utsträckning de behöver, vilket ger mindre skördar. En dellösning på vattenbristproblemet är att återanvända renat avloppsvatten.  På så sätt kan jordbrukarna vattna även när vattenbrist råder.

– Om man vill återanvända avloppsvatten så måste man normalt sett lagra vattnet i sex månader innan det kan återanvändas. Det är väldigt lång tid, i synnerhet om de inträffar på sommaren då jordbrukets bevattningsbehov är som störst, säger Hanna Karlsen, projekteringsansvarig på Topas Vatten.

Möjligt för bonden i området att vattna sina grödor på sommaren och därmed få en större skörd

För att säkerställa sammanblandning av eventuella bräddningar måste man skilja på helt renat vatten och det som inte har gått igenom alla reningssteg. Genom att rena, filtrera och UV-behandla vattnet säkerställer man att avloppsvattnet uppfyller hygieniseringsgrad för att på ett säkert sätt kunna användas som bruksvatten i jordbruket.

– På Gotland har vi byggt en lagringsdamm på 46 000 kubikmeter som gör det möjligt för bonden i området att vattna sina grödor på sommaren och därmed få en större skörd, säger Hanna Karlsen.