Vi är kritiska mot det nya förslaget då HaV bygger sitt förslag på antaganden istället för fakta och forskning. Detta leder till ett antal grova felberäkningar och därigenom märkliga förslag. Man har också helt glömt kraven på teknikneutralitet och valfrihet.Johan Nyman

Vår uppfattning är att HaV samt deras rådgivare representerar en alldeles för smal del av avloppsbranschen. HaVs rådgivare har på ett skickligt sätt lyckats få oproportionellt stor påverkan på förslaget – ett förslag som gynnar dem själva. Från HaVs sida har man helt missat ovanifrånperspektivet.

Nu när Miljödepartementet väljer att låta förslaget gå på ytterligare en remissrunda känns det oerhört viktigt att berörda remissinstanser läser in sig på och förstår förslagets konsekvenser. Förslaget leder i sin nuvarande form inte till minskade utsläpp, snarare tvärtom. Detta känns märkligt för ett föregångsland som Sverige.

Vårt företag både gynnas & missgynnas av det nya förslaget men viktigast för oss är att vi får ett korrekt regelverk för såväl miljö som fastighetsägare, miljöskyddsinspektörer samt marknaden.