Energi
Drastisk minskning av husets totala klimatpåverkan med trä
Vi måste uppmärksamma att den största klimatpåverkan sker i produktionsstadiet. Val av material påverkar miljön, men även människors välmående.