Rädda Österjön
Östersjön, en framgångssaga?
I många årtionden har vi fått höra om alla de utmaningar som vårt innanhav står inför – överfiske, miljögifter, övergödning och bottendöd, för att nämna några.