Vi har vision om ett hållbart samhälle

 

En framtid vi kan vara stolta över

För att vi ska kunna se en positiv ändring i vårt samhälle, behöver varje enskild människa börja tänka på hur vi faktiskt påverkar vår natur och vår miljö. Det handlar inte bara om verksamheter och myndigheter, utan allt börjar med dig. Vill du ändra världen, ändra dig själv. Många av oss idag har ingen aning om hur mycket en person faktiskt kan bidra med och de flesta vet inte hur deras konsumtion eller vanor påverkar miljön. Därför skapade vi den här sidan.

 

Ett positivt tänkande har en stor påverkan

Ett positivt tänkande kan ha en väldigt stor påverkan på andra människor. Det är därför viktigt att vi inte ser på våra vanor på ett negativt sätt, utan att vi istället kan resa oss högre än så och faktiskt fokusera på det positiva. Vi alla har en möjlighet att ändra våra vanor och även om en person inte kan göra allt, finns det en stor chans att vänner eller bekanta blir inspirerade av dig. Ju mer vi inspirerar andra att bli bättre människor, desto snabbare kommer vi se en utveckling inom ett hållbart samhälle.

Vi kommer längre i utvecklingen när vi samarbetar

Alla människor är unika och har egna egenskaper att bidra med. Arbetar vi tillsammans och använder varandras erfarenheter för att hitta positiva lösningar, desto snabbare kommer vi utvecklas. Det finns massvis av saker vi kan göra idag för att förbättra samhället och miljön. Det första vi kan göra är att sprida information och kunskapen till de personer som behöver höra den. Ju fler människor som vet exakt vad de behöver göra för att ändra vanor eller för att göra mer miljösmarta val, desto snabbare kommer vi kunna se utveckling i samhället.  

Blogg

Bidra till ett hållbart samhälle

Solljuset som når jordens yta varje dag skulle räcka för att täcka hela världens energibehov i 8000 år, om vi hade förbrukat lika mycket energi som vi gör nu. När man vet det känns det alldeles självklart att börja ta vara på lite av den energin med hjälp av hållbara solceller.

Något som allt fler börjar tänka på när det gäller solceller är hur hållbara solceller egentligen är, för även om de tar tillvara på mängder av energi som annars hade riskerat att gå till spillo, måste man ju ta CO2-perspektivet i beaktande också. För om produktionen av solcellerna gör större skada än cellerna gör nytta när de är i produktion, är ju nettoeffekten ifråga om hållbarhet negativ. 

Det finns undersökningar som visar att en kWh som produceras med hjälp av hållbara solceller, leder till utsläpp av motsvarade 45 g koldioxid. Det är precis under utsläppen för annan produktion av energi. 

Sveriges elnät är sammankopplat med elnätet i Danmark och det i nordöstra Europa, där mycket energi fortfarande produceras med hjälp av fossila bränslen. Fördelen med det är att grön el från Sveriges hållbara solceller kan ersätta eller tränga undan den smutsiga energin från dessa länder. På det viset påverkas en stor del av vår omgivning också av att vår energiproduktion blir allt miljövänligare.

En ökad produktion av hållbara solceller kan väntas förbättra de olika processerna för produktion, och minska mängden CO2 som släpps ut vid tillverkningen. Just därför är det särskilt viktigt att allt fler installerar solceller, så att stordriftsfördelarna kan maximeras så mycket som möjligt.

Det ska i sanning sägas att solceller bidrar negativt till hållbarhet i ganska många avseenden. Vare sig tillverkning, transport, installation, avveckling, återvinning eller kasserande gör några underverk för miljön. Som om det inte vore nog är framställningen av det kristallina kisel som behövs i produktionen mycket energikrävande. Även om vissa länder framställer det på ett miljövänligare sätt än andra, är energin som används inte alltid grön.

För att kunna jämföra olika tillverkare har Universitetet i Edinburgh och Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) tillsammans tagit fram ett slags poängkort där flera olika parametrar jämförs.

 

Organiskt odlade tomater är ett grönt alternativ till mat

Med tiden är det inte osannolikt att Sveriges elnät kopplas ihop med fler andra länders, framför allt inom EU, men kanske ännu längre bort. Då finns det tre olika scenarion

1. Vi gör av med just precis så mycket energi som vi producerar, och påverkar inte övriga världen i någon riktning.

2. Vi gör av med mindre energi än den gröna energi vi själva tillverkar. Det innebär att vi får ett överskott som kan säljas till andra länder, och som därmed gör den totala produktionen av energi i hela världen mer hållbar och lilla Sverige påverkar resten av världen positivt.

3. Vi producerar mindre energi än vi förbrukar. Det gör oss tvungna att importera det vi själva inte kan få fram. Den gröna svenska energin tngs undan för alla möjliga energikällor, och vi svenskar bidrar till allt smutsigare energi, och påverkar på det viset omvärlden negativt.

Hållbara solceller är med andra ord framtiden. Särskilt om ännu fler anammar tekniken och tar till vara på mer av det solen ger oss helt gratis.