Är kärnkraften miljövänlig?

Kärnkraft är något man använt under många år och är en energikälla som utvinns via atomer. Genom att klyva atomkärnor utvinns energi. Det har länge funnits en het debatt kring huruvida kärnkraftverk är miljövänligt eller inte.

Kärnkraftverk är miljövänligt

Faktum är att många högt uppsatta forskare ställer sig bakom kärnkraft som en miljövänlig energikälla. I och med kärnkraftverk inte bidrar till skadliga växthusgaser eller andra toxiner är det ett mycket miljövänligt alternativ. Däremot är många fortfarande rädda för riskerna. Inte minst efter det som skedde i Tjernobyl 1986 då en av reaktorerna på området exploderade. Resultatet blev förödande då mängder av radioaktiva partiklar skapade ett moln som spred ut sig över stora områden i hela Europa. Till och med här i Sverige fanns stora mängder radioaktivt avfall på marken.

Säkrarare kärnkraftverk minskar riskerna

Men om kärnkraft hanteras på rätt sätt är det en källa till mycket energi utan utsläpp. Idag står exempelvis kärnkraftverken i Sverige för 50 % av den totala energiproduktionen i landet. Det finns alltså ingen annan energikälla i Sverige som genererar mer energi utan utsläpp.

Många är oroliga över eventuella olyckor som kan ske med kärnkraftverk, som den i Tjernobyl. Dock menar många i Sverige att det aldrig skulle kunna hända här då vi har helt andra säkerhetskrav på våra kärnkraftverk.

För- och motargument – kärnkraft

Några av de stora motargumenten mot kärnkraft handlar om avfallet. Det radioaktiva avfall som bildas under processen måste förvaras i säkra kapslar i minst 25 000 år. Så länge är partiklarna radioaktiva. Ett annat motargument är härdsmälta, det som skedde i Tjernobyl. Skulle det ske, även om risken är minimal, får det förödande konsekvenser. Inte bara för miljön och djurlivet men även för människor och ekonomin. Med kärnkraftverk finns även risken för att utveckla kärnvapen. Det gäller att bygga och utveckla kärnkraftverk som är säkra.

Fördelar med kärnkraft

Att fortsätta med kärnkraft i Sverige är lönsamt. Vi behöver dock rusta upp och bygga nya reaktorer då de nuvarande vi har i Sverige kommer sluta fungera inom 15 – 20 år. Fler för-argument för kärnkraftverk är:

  • Energikällan är extremt driftsäker och effektiv och förser oss med mycket energi utan utsläpp.
  • Produktionskostnaderna är väldigt förmånliga.
  • Dagens kärnkraftverk är otroligt säkra.
  • Bra för miljön. Då kärnkraftverk i stort inte släpper ut något försurande utsläpp minskar också mängden utsläpp av växthusgaser om vi fortsätter använda kärnkraftverk.

Kärnkraft i Sverige

I Sverige har vi använt kärnkraftverk sedan 1940-talet. Den första reaktorn, R1, låg 27 meter under ett berg i Stockholm. Huvudtanken med R1 var egentligen att öka utbildningsmöjligheterna med kärnvapen. Dock visade det sig att verket inte hade tillräckligt med kapacitet för att användas inom det militära.

Idag finns tre anläggningar i Sverige; Forsmarks kärnkraftverk, Oskarshamns kärnkraftverk och Ringhals. Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer vardera och Oskarshamns kärnkraftverk har en reaktor. Totalt har vi sju stycken aktiva reaktorer. Det finns planer på att stänga ner en reaktor i Ringhals under året.

Hans Blix om kärnkraft

Hans Blix, tidigare generaldirektör för det internationella atomenergiorganet mellan åren 1981 och 1997, har länge pratat väl om kärnkraftverk och deras potential. Han har flera gånger uttalat sig om kärnkraftverkets positiva påverkan i framtiden. Du kan hitta mer information om detta här.

Lämna en kommentar