Luftvärmepump – vilken ska jag välja?

En bild på luftvärmepumpar

Det finns många fördelar med luftvärmepumpar, de kan hjälpa dig spara in kostnader för elen, de återvinner värme från utomhusluften samt ökar ventilationen i huset. För dig som vill ha ett varmt och behagligt inomhusklimat kan luftvärmepump vara perfekt. Men finns det olika sorters luftvärmepumpar? Svaret är ja. I regel pratar man om luft-luftvärmepump, luft-vattenpump och frånluft. Här är en liten jämförelse på för- och nackdelar om de olika alternativen:

Luft-luftvärmepump fördelar:

 • Du gör i regel en stor besparing på att installera luft-luftvärmepump
 • Priset är lågt för den här sortens värmepumpar.
 • Har du i nuläget direktverkande el kommer en luft-luftvärmepump att passa bra ihop.
 • Du behöver inte ha vattenburen värme i huset för att använda luft-luftvärmepump.
 • Du ökar renligheten i luften.

Luft-luftvärmepump nackdelar:

 • Du är elberoende med luft-luftvärmepump.
 • Du kan råka hindra värme genom att ha dörrar stängda i huset.
 • Luft-luftvärmepump ger ifrån sig ljud, detta kan vara störande.
 • Luft-luftvärmepump fungerar som ett komplement, du behöver även en annan värmekälla.

Luft-vattenpump fördelar:

 • Du har stora möjligheter att göra kostnadsbesparingar.
 • Inköpspriset för luft-vattenpumpar är lågt.
 • Du ger värme till golv och radiatorer i hemmet.
 • Du får tappvarmvatten.
 • Du får en jämn och bra värmespridning i huset.
 • Luft-vattenpump kan vara en primär värmekälla i huset.
 • Du kan använda luft-värmepump för att värma poolen.

Luft-vattenpump nackdelar:

 • Det finns oljud med den här sortens värmepumpar.
 • Det kostar mycket att installera vattenburen värme, om du inte redan har det.
 • Luft-vattenpump fungerar sämre när det är kallt utomhus.

Frånluft fördelar:

 • Du kan göra besparingar genom att byta ut nuvarande värmesystem till frånluft.
 • Du återvinner värme genom att använda frånluft.
 • Du ökar ventilationen i huset men utan att värmen försvinner.
 • Frånluft är i regel ett av de billigare alternativen när det kommer till värmepumpar.

Frånluft nackdelar:

 • Du behöver installera en mekanisk ventilator för att ventilera luften.
 • Du kan inte enbart använda frånluft, det krävs även ett komplement.

Hitta det bästa alternativet för dig

Beroende på ditt hus förutsättningar kan olika luftvärmepumpar vara att föredra. Det bästa är att kolla sidor som gör luftvärmepump test och där man jämför mer tydligt. Du vill förstås kunna räkna på vad du kan tjäna på att investera i luftvärmepump pris. Hitta bra jämförelsesajter och lär dig mer om olika pumpar för att hitta en vettig luftvärmepump som passar din bostad bäst.

Just luft-luftvärmepumpar är väldigt populära just eftersom de har möjlighet att halvera den kostnad du lägger i uppvärmningen. Dessutom kanske du varken vill eller har finansiella medel till att gräva efter jordvärme eller borra för att få bergvärme. Du satsar dessutom på ett miljövänligare alternativ då luft-luftvärmepumpar använder solenergin i luften för att värma bostaden. Det är med andra ord en förnyelsebar energikälla. En annan stor fördel med luft-luftvärmepumpar är att de inte bara kan generera värme. Du kan även använda luftpumpen som kylning, exempelvis under årets varmaste dagar. Dessutom får du en renare inomhusmiljö då luft-luftvärmepumpar rensar bort dammpartiklar från luften.

Nollutsläpp med bränslecellsbilar

Visst låter det fantastiskt att kunna köra en bil som endast släpper ut vatten från avgasröret? Bränslecellsbilar är ett hett ämne just nu, särskilt i takt med att eldrivna fordon släpps varje år. Bränslecellsbilar är fortfarande ett relativt outforskat område men med goda möjligheter. Genom att utveckla välfungerade fordon som drivs av sol och vatten kan vi minska utsläppen som dagens bilar avger.

Så fungerar en bränslecellsbil

Bränslecellsbilar är uppbyggda som elbilar fast där man har bytt ut batterierna mot en gastank och en bränslecell. Inuti bränslecellen förändras den energi som finns i vätgasen genom att luft strömmar in. Denna process bildar elektricitet som driver bilen. Under processen bildas avgaser, men endast vatten. Man har gjort många undersökningar och jämförelser för att se huruvida bränslecellsbilar är ett bättre alternativ gentemot batteridrivna elbilar. Trots att elbilar drivs av 80 % av energin och bränslecellsbilar endast 50 % finns det andra stora fördelar. Till exempel kan du köra betydligt längre på en tank vätgas, cirka 70 mil. En batteridriven elbil behöver du stanna med flera gånger för att ladda. Ytterligare fördelar är att bränslecellsbilar laddas på bara några få minuter då man fyller på vätgas. En elbil tar oftast flera timmar att ladda full.          

Mer om bränsleceller och vätgas

Bränslecellsbilar har varit under utveckling i säkert 30 år. Men utvecklingen går långsamt. Idag finns det bara ett fyrtiotal bilar som rullar på våra svenska vägar. En av anledningarna till varför bränslecellsbilar än idag är så pass ovanliga beror dels på att priserna varit mycket höga, runt 750 000 kronor. Dessutom har man inte vetat var man kan tanka. I dagsläget finns det så få som fyra laddningsstationer i landet. En hittar du vid Arlanda i Stockholm, nästa i Sandviken, ytterligare en i Mariestad och den sista i Göteborg.

Vilka nackdelar med vätgasbil finns?

Vissa menar på att vätgasbilar kan vara farliga just vid tankningstillfället. Då trycket i vätgastankarna är extremt högt är vissa rädda för att en explosion kan uppstå. Dock menar verksamhetsledaren på Vätgas Sverige, Björn Aronsson, att tankstationerna som idag finns i Sverige är totalt säkra. Dessutom finns det många fördelar med den här sortens bilar då de är otroligt hållbara och ska ha samma livslängd som en vanlig bil. De fungerar dessutom perfekt i låga temperaturer, som det ju ofta är i Sverige.

Behöver man fler vätgasstationer?

Det råder inga tvivel om att man behöver investera och bygga fler vätgastankstationer. Dock är tekniken av bränslecellsbilar fortfarande under utveckling. Därav har man inte ännu kunnat börja bygga ut tankutbudet.

Toyota Mirai vätgasbil

Toyota Mirai är den första serietillverkade bränslecellsbilen i världen. Ett resultat av års forskning och mängder av rigorösa tester. Bilen har lång räckvidd, över 30 mil och helt utan utsläpp av CO2, kväveoxider eller andra skadliga partiklar. När man utvecklade Toyota Mirai vätgasbil la man ner extremt mycket tid på säkerheten. Deras vätgasbatterier är exempelvis helt säkra mot läckage. Rent estetiskt är Mirai en framtidsinspirerande bil med stram formgivning och mycket hight-tech på instrumentbrädan.

Vågkraft – en förnyelsebar energikälla

Vågkraft är en förnyelsebar och effektiv energikälla som kan användas över stora delar av världen. Genom att fånga upp själva kraften i en våg och därefter omvandla den till energi, kan man skapa grön el. Det finns många svåra delar med vågkraft, bland annat när det kommer till vågkraftverk och generatorer. För att kunna omvandla energi på ett effektivt sätt behöver man först göra mätningar i vågmiljön där man vill installera sitt vågverk. Man behöver mäta vågornas storlek och hur ofta de kommer, samt ta med andra saker i planeringen. Det kan handla om att bygga generatorer och vågverk som klarar av att stå emot eventuella stormar. Havets marina miljö är dessutom en svår plats att arbeta på grund av den korrosiva atmosfären.

Det finns många fördelar med vågkraft då vågor kommer in med en extrem styrka, särskilt under höst- och vinterhalvåret då det är fler stormar i Sverige. Det svåra med vågkraftverk är hur man ska tämja kraften på bästa sätt för att kunna omvandla den till elektricitet.

Så fungerar vågkraft

Då vågor är något som rör sig går det att utvinna energi från denna process. För att omvandla vågorna till el behöver man använda en särskild generator som fångar upp energin från vågen. När man pratar om vågkraft kan man syfta på dels den energi som finns på själva ytan, men även vågornas kraft under ytan. Oavsett var man vill ta energin ifrån, till exempel från ytan eller från botten, behöver man särskilda bojar för att omvandla energin. Bojarna kan flyta på ytan och via en ledning gå ner till en generator på botten som omvandlar rörelsen från bojen till energi.

Optimalt sätt skulle vara om man kombinerade vågkraftverk med vindkraft. De kan vara anslutna till liknande system och kompletterar varandra. När det kommer in en storm brukar det vara blåsigt först, därefter rullar vågorna in. Med ett välutvecklat system skulle vindkraftverken kunna generera energi först, för att sedan tas över av vågkraft.

När det kommer in vågor lyfts och sänks bojarna som flyter på ytan. Bojarna är alltså kopplade med en särskild wire som hjälper till att föra ner energin från rörelsen till botten. Här nere finns ett aggregat som energin leds in i för att sedan åka vidare till ett ställverk som också ligger på botten. För att sedan kunna få tag på energin kopplar man in särskilda sjökablar som leds upp på land och in mot elnätet.

För- och nackdelar

Så länge som det finns hav och vind kommer det komma in vågor. Detta gör naturligtvis vågkraft till en optimal energikälla som är förnyelsebar. Dessutom ligger cirka 75 % av städerna vid en kust. Det finns goda möjligheter att utvinna energi över stora delar av världen. En annan stor fördel med vågkraft är att ingen koldioxid släpps ut när man utvinner energin. Men som med allt annat finns det givetvis även nackdelar med vågkraft. På grund av att den här energilösningen än så länge är ganska ny har man ännu inte lyckats hitta ett sätt som blir lönsam för företag.

Vågkraftverk, gentemot exempelvis vindkraftverk, är betydligt mindre skrymmande. Dessutom är energitätheten upp mot 1000 gånger högre än den man utvinner i vindkraft. När ett välfungerande vågkraftverk arbetar genererar det el 80 % av tiden. Kollar man på exempelvis solkraftsanläggningar är motsvarande siffra endast mellan 10 och 25 %.

En annan nackdel är att vågkraftverk möjligtvis skrämmer bort det marina livet som tidigare fanns. Detta innebär stor problematik inte minst för djuren, men även för de som livnär sig på fiske i området där vågkraftverket finns.

Fakta om vågkraft

Som vi gått igenom lite högre upp i texten är vågkraft ett väldigt smart sätt att utvinna energi från naturen utan att påverka miljön avsevärt. Men i och med att vågkraft är ett relativt outforskat område kan man ännu inte säga hur den här sortens anläggningar kommer att påverka havets marina liv i längden. I framtiden är det mycket möjligt att man investerar mer pengar i vågkraft och därmed kan utveckla mer optimala system för att tygla vågornas kraft.

Vågkraft i Sverige

I Sverige har vi goda möjligheter att utvinna energi från vågorna. Visst, våra vågor kan absolut inte mäta sig med den extrema vågkraft som sköljer in från Atlanten. Men vi har en lång kust med regelbunden vågkraft som går att utnyttja. I Sverige har man satsat en del i området utanför Lysekil. På Västkusten här har man installerat en vågkraftspark på botten. På ytan flyter ett fyrtiotal bojar som via kedjor leds ner till ett betongfundament kopplat till en generator. Tanken var att man skulle kunna kommersialisera den här vågkraftparken, men tyvärr har det inte blivit av. Man har mött flera tekniska problem, mycket på grund av att miljön i havet är extremt svårhanterad och kräver utrustning som klarar av den höga saltmängd som havet innehåller.

Vågkraft utomlands

I andra delar av världen har man gjort rejäla satsningar på vågkraftverk. Ett exempel är Australien som i dagsläget har en av världens bästa vågkraftverk. Utanför Perth ligger en stor vågkraftpark som ska kunna förse 2000 hushåll med inte bara el, men även rent vatten. Utanför Perths kust har man anlagt tre stycken Ceto vågkraftverk som vardera har kapacitet om 240 kilowatt. Man jobbar ständigt med att utveckla tekniken för att priserna ska gå ner. Precis som med solkraftanläggningar i Sverige. För tio år sedan var det väldigt dyrt att investera i solenergi, men idag är det flera tusen hushåll i Sverige som valt att anlägga solceller på taken då priserna sjunkit markant..

Vågkraftens miljöpåverkan

Precis som med allt annat i världen, är inte heller vågkraft helt miljöneutralt. Energikällan är förnyelsebar vilket är ett stort plus. Men i likhet med kärnkraft är energikällan inte heller helt bra för miljön, fast på andra sätt såklart. Det har forskats på hur vågkraften påverkar det marina livet. Vissa har kommit fram till att fundamenten under ytan kan vara bra för närliggande djurliv då fiskar och andra djur kan etablera sig runtomkring installationerna. Andra menar dock på att ljuden som vågkraftverket utgör kan störa det marina livet. Dessutom alstrar vågkraftverk en hel del magnetism, vilket också kan vara negativt för djurlivet.

Är kärnkraften miljövänlig?

Miljövänlig kärnkraft

Kärnkraft är något man använt under många år och är en energikälla som utvinns via atomer. Genom att klyva atomkärnor utvinns energi. Det har länge funnits en het debatt kring huruvida kärnkraftverk är miljövänligt eller inte.

Kärnkraftverk är miljövänligt

Faktum är att många högt uppsatta forskare ställer sig bakom kärnkraft som en miljövänlig energikälla. I och med kärnkraftverk inte bidrar till skadliga växthusgaser eller andra toxiner är det ett mycket miljövänligt alternativ. Däremot är många fortfarande rädda för riskerna. Inte minst efter det som skedde i Tjernobyl 1986 då en av reaktorerna på området exploderade. Resultatet blev förödande då mängder av radioaktiva partiklar skapade ett moln som spred ut sig över stora områden i hela Europa. Till och med här i Sverige fanns stora mängder radioaktivt avfall på marken.

Säkrarare kärnkraftverk minskar riskerna

Men om kärnkraft hanteras på rätt sätt är det en källa till mycket energi utan utsläpp. Idag står exempelvis kärnkraftverken i Sverige för 50 % av den totala energiproduktionen i landet. Det finns alltså ingen annan energikälla i Sverige som genererar mer energi utan utsläpp.

Många är oroliga över eventuella olyckor som kan ske med kärnkraftverk, som den i Tjernobyl. Dock menar många i Sverige att det aldrig skulle kunna hända här då vi har helt andra säkerhetskrav på våra kärnkraftverk.

För- och motargument – kärnkraft

Några av de stora motargumenten mot kärnkraft handlar om avfallet. Det radioaktiva avfall som bildas under processen måste förvaras i säkra kapslar i minst 25 000 år. Så länge är partiklarna radioaktiva. Ett annat motargument är härdsmälta, det som skedde i Tjernobyl. Skulle det ske, även om risken är minimal, får det förödande konsekvenser. Inte bara för miljön och djurlivet men även för människor och ekonomin. Med kärnkraftverk finns även risken för att utveckla kärnvapen. Det gäller att bygga och utveckla kärnkraftverk som är säkra.

Fördelar med kärnkraft

Att fortsätta med kärnkraft i Sverige är lönsamt. Vi behöver dock rusta upp och bygga nya reaktorer då de nuvarande vi har i Sverige kommer sluta fungera inom 15 – 20 år. Fler för-argument för kärnkraftverk är:

 • Energikällan är extremt driftsäker och effektiv och förser oss med mycket energi utan utsläpp.
 • Produktionskostnaderna är väldigt förmånliga.
 • Dagens kärnkraftverk är otroligt säkra.
 • Bra för miljön. Då kärnkraftverk i stort inte släpper ut något försurande utsläpp minskar också mängden utsläpp av växthusgaser om vi fortsätter använda kärnkraftverk.

Kärnkraft i Sverige

I Sverige har vi använt kärnkraftverk sedan 1940-talet. Den första reaktorn, R1, låg 27 meter under ett berg i Stockholm. Huvudtanken med R1 var egentligen att öka utbildningsmöjligheterna med kärnvapen. Dock visade det sig att verket inte hade tillräckligt med kapacitet för att användas inom det militära.

Idag finns tre anläggningar i Sverige; Forsmarks kärnkraftverk, Oskarshamns kärnkraftverk och Ringhals. Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer vardera och Oskarshamns kärnkraftverk har en reaktor. Totalt har vi sju stycken aktiva reaktorer. Det finns planer på att stänga ner en reaktor i Ringhals under året.

Hans Blix om kärnkraft

Hans Blix, tidigare generaldirektör för det internationella atomenergiorganet mellan åren 1981 och 1997, har länge pratat väl om kärnkraftverk och deras potential. Han har flera gånger uttalat sig om kärnkraftverkets positiva påverkan i framtiden. Du kan hitta mer information om detta här.