Nollutsläpp med bränslecellsbilar

Visst låter det fantastiskt att kunna köra en bil som endast släpper ut vatten från avgasröret? Bränslecellsbilar är ett hett ämne just nu, särskilt i takt med att eldrivna fordon släpps varje år. Bränslecellsbilar är fortfarande ett relativt outforskat område men med goda möjligheter. Genom att utveckla välfungerade fordon som drivs av sol och vatten kan vi minska utsläppen som dagens bilar avger.

Så fungerar en bränslecellsbil

Bränslecellsbilar är uppbyggda som elbilar fast där man har bytt ut batterierna mot en gastank och en bränslecell. Inuti bränslecellen förändras den energi som finns i vätgasen genom att luft strömmar in. Denna process bildar elektricitet som driver bilen. Under processen bildas avgaser, men endast vatten. Man har gjort många undersökningar och jämförelser för att se huruvida bränslecellsbilar är ett bättre alternativ gentemot batteridrivna elbilar. Trots att elbilar drivs av 80 % av energin och bränslecellsbilar endast 50 % finns det andra stora fördelar. Till exempel kan du köra betydligt längre på en tank vätgas, cirka 70 mil. En batteridriven elbil behöver du stanna med flera gånger för att ladda. Ytterligare fördelar är att bränslecellsbilar laddas på bara några få minuter då man fyller på vätgas. En elbil tar oftast flera timmar att ladda full.          

Mer om bränsleceller och vätgas

Bränslecellsbilar har varit under utveckling i säkert 30 år. Men utvecklingen går långsamt. Idag finns det bara ett fyrtiotal bilar som rullar på våra svenska vägar. En av anledningarna till varför bränslecellsbilar än idag är så pass ovanliga beror dels på att priserna varit mycket höga, runt 750 000 kronor. Dessutom har man inte vetat var man kan tanka. I dagsläget finns det så få som fyra laddningsstationer i landet. En hittar du vid Arlanda i Stockholm, nästa i Sandviken, ytterligare en i Mariestad och den sista i Göteborg.

Vilka nackdelar med vätgasbil finns?

Vissa menar på att vätgasbilar kan vara farliga just vid tankningstillfället. Då trycket i vätgastankarna är extremt högt är vissa rädda för att en explosion kan uppstå. Dock menar verksamhetsledaren på Vätgas Sverige, Björn Aronsson, att tankstationerna som idag finns i Sverige är totalt säkra. Dessutom finns det många fördelar med den här sortens bilar då de är otroligt hållbara och ska ha samma livslängd som en vanlig bil. De fungerar dessutom perfekt i låga temperaturer, som det ju ofta är i Sverige.

Behöver man fler vätgasstationer?

Det råder inga tvivel om att man behöver investera och bygga fler vätgastankstationer. Dock är tekniken av bränslecellsbilar fortfarande under utveckling. Därav har man inte ännu kunnat börja bygga ut tankutbudet.

Toyota Mirai vätgasbil

Toyota Mirai är den första serietillverkade bränslecellsbilen i världen. Ett resultat av års forskning och mängder av rigorösa tester. Bilen har lång räckvidd, över 30 mil och helt utan utsläpp av CO2, kväveoxider eller andra skadliga partiklar. När man utvecklade Toyota Mirai vätgasbil la man ner extremt mycket tid på säkerheten. Deras vätgasbatterier är exempelvis helt säkra mot läckage. Rent estetiskt är Mirai en framtidsinspirerande bil med stram formgivning och mycket hight-tech på instrumentbrädan.

Lämna en kommentar