Vi har vision om ett hållbart samhälle

 

En framtid vi kan vara stolta över

För att vi ska kunna se en positiv ändring i vårt samhälle, behöver varje enskild människa börja tänka på hur vi faktiskt påverkar vår natur och vår miljö. Det handlar inte bara om verksamheter och myndigheter, utan allt börjar med dig. Vill du ändra världen, ändra dig själv. Många av oss idag har ingen aning om hur mycket en person faktiskt kan bidra med och de flesta vet inte hur deras konsumtion eller vanor påverkar miljön. Därför skapade vi den här sidan.

 

Ett positivt tänkande har en stor påverkan

Ett positivt tänkande kan ha en väldigt stor påverkan på andra människor. Det är därför viktigt att vi inte ser på våra vanor på ett negativt sätt, utan att vi istället kan resa oss högre än så och faktiskt fokusera på det positiva. Vi alla har en möjlighet att ändra våra vanor och även om en person inte kan göra allt, finns det en stor chans att vänner eller bekanta blir inspirerade av dig. Ju mer vi inspirerar andra att bli bättre människor, desto snabbare kommer vi se en utveckling inom ett hållbart samhälle.

Vi kommer längre i utvecklingen när vi samarbetar

Alla människor är unika och har egna egenskaper att bidra med. Arbetar vi tillsammans och använder varandras erfarenheter för att hitta positiva lösningar, desto snabbare kommer vi utvecklas. Det finns massvis av saker vi kan göra idag för att förbättra samhället och miljön. Det första vi kan göra är att sprida information och kunskapen till de personer som behöver höra den. Ju fler människor som vet exakt vad de behöver göra för att ändra vanor eller för att göra mer miljösmarta val, desto snabbare kommer vi kunna se utveckling i samhället.  

Bloggen

Så fungerar miljövänlig el, och vad är det?

Det pratas mycket om grön, eller miljövänlig energi. Men vad är det, och vilka vinster får man ta del av när man använder sig av miljövänlig el, både på individ- och samhällsnivå? Detta ska vi ta reda på i den här artikeln.

 

Vad är miljövänlig energi?

Miljövänlig energi är energi som kommer från sol, vind och vatten. I mångas ögon inkluderas även kärnkraft som miljövänlig energi. En nyckelfaktor vid energiframställning med gröna energislag är att inga miljöförstörande utsläpp produceras vid energiomvandlingen.

 

4 vanliga former av grön energi

 1. Solenergi: Solens strålar omvandlas till elektricitet.
 2. Vindkraft: Man framställer elektricitet med hjälp av vinden.
 3. Vattenkraft: Man framställer elektricitet med hjälp av vatten.
 4. Kärnkraft: El skapas med hjälp av att uranatomer klyvs.

Nedan pratar vi mer om de miljövänliga energislag som precis nämnts i större detalj.

 

1. Så fungerar solenergi

Solenergi skapar man vanligtvis med hjälp av solceller, som med hjälp av ett solcellssystem omvandlar solens strålar till elektricitet. En viss miljöpåverkan kan härledas till tillverkningsprocessen. Detta då majoriteten av alla solceller tillverkas i Kina, som frekvent framställer energi med kolkraft.

Men sekunden efter att solcellerna är monterade i en stor solcellsanläggning eller i ett solcellssystem på ett villatak, då är utsläppen lika med noll. Om du vill läsa mer om vilken miljöpåverkan som solceller har är denna länk en bra resurs.

Solceller medför dessutom att man som privatperson kan spara pengar. Detta då återbetalningstiden för solceller i regel ligger på cirka 12 år, och ett solcellssystem kan skapa rikligt med solel i minst 25 till 30 år.

 

Läs mer: Så fungerar vågkraft.

 

2. Så fungerar vindkraft

Vindkraft upptår när man producerar elektricitet med hjälp av vinden, eller mer specifikt vindkraftverk. Man kan också säga att solen möjliggör vindkraft. Detta då de vinden uppstår som en konsekvens av att jorden och jordens atmosfär värms upp av solens strålar.

 

3. Så fungerar vattenkraft

Vattenkraft är ett grönt energislag där energi utvinns från vatten som strömmar genom ett vattenkraftverk. Strömmar som är starka nog att man kan skapa energi återfinns även i mindre vattendrag. Det är även vanligt förekommande att konstgjorda vattendrag används för vattenkraft.

 

4. Så fungerar kärnkraft

Ett kärnkraftverk fungerar på ungefär samma sätt som ett kol- eller oljekraftverk. I detta fall så kokas vatten upp i en kärnkraftsanläggning, som i sin tur driver en turbin. På turbinen återfinns en generator som i sin tur omvandlar den rörelseenergi som skapas till elektricitet.

 

Så mycket utsläpp bidrar energislagen till

När man pratar om utsläpp är koldioxidekvivalenter ett vanligt begrepp. Koldioxidekvivalenten är ett mått på hur mycket växthusgaser som släpps ut och i sin tur påverkar den globala uppvärmningen.

 

OBS: Notera att energislag som inte klassas som miljövänlig energi har en koldioxidekvivalent per producerad kWh på mellan 500 och 1 000 g.

 • Kärnkraft ger upphov till cirka 220 g koldioxidekvivalenter per producerad kWh
 • Vindkraft ger upphov till mellan 2 och 81 g koldioxidekvivalenter per producerad kWh
 • Vattenkraft ger upphov till cirka 24 g koldioxidekvivalenter per producerad kWh
 • Solkraft ger upphov till mellan 28 och 35 g koldioxidekvivalenter per producerad kWh

 

De siffror som uppges ovan är hämtade från Naturskyddsföreningens webbsida.

Vad kostar det att leva hållbart?

Exakt vad det kostar att leva hållbart går inte att sätta en prislapp på, eftersom det kan innebära ett flertal olika faktorer. Däremot brukar en hållbar livsstil oftast vara dyrare ekonomiskt än att leva på ett sätt som inte är hållbart för miljön. Men vilken kostnad väger tyngst? Den ekonomiska eller kostnaden för miljöpåverkan?

Vad innebär det att leva hållbart?

För att kunna sätta en kostnad på en hållbar livsstil måste man också besluta vad det innebär att leva hållbart, och det måste varje individ besluta för sig själv. Du kan göra både stora och små väl som påverkar miljön.

Väljer du att enbart fokusera på att äta ekologisk och klimatsmart mat? Eller vill du gå ännu längre än så och bidra till ett hållbart samhälle? För många innebär det en samlad helhetsbedömning av livsstilen som är avgörande om man lever hållbart eller inte. Men man ska också komma ihåg att en hållbar livsstil inte är svart eller vitt, utan en mycket glidande skala.

Se över din energiförbrukning och energikälla

En stor del till att leva hållbart är att fundera på varifrån du får din energi och hur mycket energi du använder. Bor du exempelvis i ett hus, kan du med fördel installera solpaneler på taket som efter 3–4 år är helt klimatneutrala.

Men att installera solpaneler är förstås kostsamt, priset för en medelstor solcellsansläggning med en effekt på 9 kW ligger runt 145 000 kronor. En del kan kanske toppa upp sitt bolån för investeringen, medan andra inte har det utrymmet. Då kan ett alternativ vara att ta ett lån med billig räntesats för att göra miljön den tjänsten.

En annan viktig punkt är också att se över din energikonsumtion. Kan du dra ner på användningen av energi i ditt hem och i ditt liv? Behöver TVn verkligen vara igång när ingen tittar och behöver golvvärmen i badrummet stå på högsta temperaturen under sommaren?

Se över din kost

En annan viktig faktor när det kommer till att leva hållbart är maten vi äter. Hur klimatvänlig är den mat du äter? Här kan man faktiskt göra små justeringar men som ändå har relativt stor på verkan, och hållbar mat är oftast inte enbart bra för miljön utan även bra för dig.

Försök byta ut maten mot ekologiska varor, minska på konsumtionen av rött kött och välj gärna råvaror utifrån säsong och så närproducerade som möjligt.

Se över din livsstil

Vill du verkligen leva hållbart är det bra att se över hela din livsstil, och när det kommer till den här punkten kan det faktiskt bli billigare med en hållbar livsstil. Behöver du exempelvis åka bil till affären eller till gymmet eller kan du kanske gå istället? Behöver du verkligen flyga till Paris för en weekend eller kan du utforska ditt närområde istället?

Vilken bil du har kan också göra stor påverkan, har du en bensin- eller dieselbil eller kan du uppgradera dig till en elbil, som du laddar från din solcellsanordning? Självklart har inte alla dessa möjligheter, men ändå små ändringar i din livsstil kan innebära att du lever mer hållbart.

Luftvärmepump – vilken ska jag välja?

En bild på luftvärmepumpar

Det finns många fördelar med luftvärmepumpar, de kan hjälpa dig spara in kostnader för elen, de återvinner värme från utomhusluften samt ökar ventilationen i huset. För dig som vill ha ett varmt och behagligt inomhusklimat kan luftvärmepump vara perfekt. Men finns det olika sorters luftvärmepumpar? Svaret är ja. I regel pratar man om luft-luftvärmepump, luft-vattenpump och frånluft. Här är en liten jämförelse på för- och nackdelar om de olika alternativen:

Luft-luftvärmepump fördelar:

 • Du gör i regel en stor besparing på att installera luft-luftvärmepump
 • Priset är lågt för den här sortens värmepumpar.
 • Har du i nuläget direktverkande el kommer en luft-luftvärmepump att passa bra ihop.
 • Du behöver inte ha vattenburen värme i huset för att använda luft-luftvärmepump.
 • Du ökar renligheten i luften.

Luft-luftvärmepump nackdelar:

 • Du är elberoende med luft-luftvärmepump.
 • Du kan råka hindra värme genom att ha dörrar stängda i huset.
 • Luft-luftvärmepump ger ifrån sig ljud, detta kan vara störande.
 • Luft-luftvärmepump fungerar som ett komplement, du behöver även en annan värmekälla.

Luft-vattenpump fördelar:

 • Du har stora möjligheter att göra kostnadsbesparingar.
 • Inköpspriset för luft-vattenpumpar är lågt.
 • Du ger värme till golv och radiatorer i hemmet.
 • Du får tappvarmvatten.
 • Du får en jämn och bra värmespridning i huset.
 • Luft-vattenpump kan vara en primär värmekälla i huset.
 • Du kan använda luft-värmepump för att värma poolen.

Luft-vattenpump nackdelar:

 • Det finns oljud med den här sortens värmepumpar.
 • Det kostar mycket att installera vattenburen värme, om du inte redan har det.
 • Luft-vattenpump fungerar sämre när det är kallt utomhus.

Frånluft fördelar:

 • Du kan göra besparingar genom att byta ut nuvarande värmesystem till frånluft.
 • Du återvinner värme genom att använda frånluft.
 • Du ökar ventilationen i huset men utan att värmen försvinner.
 • Frånluft är i regel ett av de billigare alternativen när det kommer till värmepumpar.

Frånluft nackdelar:

 • Du behöver installera en mekanisk ventilator för att ventilera luften.
 • Du kan inte enbart använda frånluft, det krävs även ett komplement.

Hitta det bästa alternativet för dig

Beroende på ditt hus förutsättningar kan olika luftvärmepumpar vara att föredra. Det bästa är att kolla sidor som gör luftvärmepump test och där man jämför mer tydligt. Du vill förstås kunna räkna på vad du kan tjäna på att investera i luftvärmepump pris. Hitta bra jämförelsesajter och lär dig mer om olika pumpar för att hitta en vettig luftvärmepump som passar din bostad bäst.

Just luft-luftvärmepumpar är väldigt populära just eftersom de har möjlighet att halvera den kostnad du lägger i uppvärmningen. Dessutom kanske du varken vill eller har finansiella medel till att gräva efter jordvärme eller borra för att få bergvärme. Du satsar dessutom på ett miljövänligare alternativ då luft-luftvärmepumpar använder solenergin i luften för att värma bostaden. Det är med andra ord en förnyelsebar energikälla. En annan stor fördel med luft-luftvärmepumpar är att de inte bara kan generera värme. Du kan även använda luftpumpen som kylning, exempelvis under årets varmaste dagar. Dessutom får du en renare inomhusmiljö då luft-luftvärmepumpar rensar bort dammpartiklar från luften.

Nollutsläpp med bränslecellsbilar

Visst låter det fantastiskt att kunna köra en bil som endast släpper ut vatten från avgasröret? Bränslecellsbilar är ett hett ämne just nu, särskilt i takt med att eldrivna fordon släpps varje år. Bränslecellsbilar är fortfarande ett relativt outforskat område men med goda möjligheter. Genom att utveckla välfungerade fordon som drivs av sol och vatten kan vi minska utsläppen som dagens bilar avger.

Så fungerar en bränslecellsbil

Bränslecellsbilar är uppbyggda som elbilar fast där man har bytt ut batterierna mot en gastank och en bränslecell. Inuti bränslecellen förändras den energi som finns i vätgasen genom att luft strömmar in. Denna process bildar elektricitet som driver bilen. Under processen bildas avgaser, men endast vatten. Man har gjort många undersökningar och jämförelser för att se huruvida bränslecellsbilar är ett bättre alternativ gentemot batteridrivna elbilar. Trots att elbilar drivs av 80 % av energin och bränslecellsbilar endast 50 % finns det andra stora fördelar. Till exempel kan du köra betydligt längre på en tank vätgas, cirka 70 mil. En batteridriven elbil behöver du stanna med flera gånger för att ladda. Ytterligare fördelar är att bränslecellsbilar laddas på bara några få minuter då man fyller på vätgas. En elbil tar oftast flera timmar att ladda full.          

Mer om bränsleceller och vätgas

Bränslecellsbilar har varit under utveckling i säkert 30 år. Men utvecklingen går långsamt. Idag finns det bara ett fyrtiotal bilar som rullar på våra svenska vägar. En av anledningarna till varför bränslecellsbilar än idag är så pass ovanliga beror dels på att priserna varit mycket höga, runt 750 000 kronor. Dessutom har man inte vetat var man kan tanka. I dagsläget finns det så få som fyra laddningsstationer i landet. En hittar du vid Arlanda i Stockholm, nästa i Sandviken, ytterligare en i Mariestad och den sista i Göteborg.

Vilka nackdelar med vätgasbil finns?

Vissa menar på att vätgasbilar kan vara farliga just vid tankningstillfället. Då trycket i vätgastankarna är extremt högt är vissa rädda för att en explosion kan uppstå. Dock menar verksamhetsledaren på Vätgas Sverige, Björn Aronsson, att tankstationerna som idag finns i Sverige är totalt säkra. Dessutom finns det många fördelar med den här sortens bilar då de är otroligt hållbara och ska ha samma livslängd som en vanlig bil. De fungerar dessutom perfekt i låga temperaturer, som det ju ofta är i Sverige.

Behöver man fler vätgasstationer?

Det råder inga tvivel om att man behöver investera och bygga fler vätgastankstationer. Dock är tekniken av bränslecellsbilar fortfarande under utveckling. Därav har man inte ännu kunnat börja bygga ut tankutbudet.

Toyota Mirai vätgasbil

Toyota Mirai är den första serietillverkade bränslecellsbilen i världen. Ett resultat av års forskning och mängder av rigorösa tester. Bilen har lång räckvidd, över 30 mil och helt utan utsläpp av CO2, kväveoxider eller andra skadliga partiklar. När man utvecklade Toyota Mirai vätgasbil la man ner extremt mycket tid på säkerheten. Deras vätgasbatterier är exempelvis helt säkra mot läckage. Rent estetiskt är Mirai en framtidsinspirerande bil med stram formgivning och mycket hight-tech på instrumentbrädan.

Vågkraft – en förnyelsebar energikälla

Vågkraft är en förnyelsebar och effektiv energikälla som kan användas över stora delar av världen. Genom att fånga upp själva kraften i en våg och därefter omvandla den till energi, kan man skapa grön el. Det finns många svåra delar med vågkraft, bland annat när det kommer till vågkraftverk och generatorer. För att kunna omvandla energi på ett effektivt sätt behöver man först göra mätningar i vågmiljön där man vill installera sitt vågverk. Man behöver mäta vågornas storlek och hur ofta de kommer, samt ta med andra saker i planeringen. Det kan handla om att bygga generatorer och vågverk som klarar av att stå emot eventuella stormar. Havets marina miljö är dessutom en svår plats att arbeta på grund av den korrosiva atmosfären.

Det finns många fördelar med vågkraft då vågor kommer in med en extrem styrka, särskilt under höst- och vinterhalvåret då det är fler stormar i Sverige. Det svåra med vågkraftverk är hur man ska tämja kraften på bästa sätt för att kunna omvandla den till elektricitet.

Så fungerar vågkraft

Då vågor är något som rör sig går det att utvinna energi från denna process. För att omvandla vågorna till el behöver man använda en särskild generator som fångar upp energin från vågen. När man pratar om vågkraft kan man syfta på dels den energi som finns på själva ytan, men även vågornas kraft under ytan. Oavsett var man vill ta energin ifrån, till exempel från ytan eller från botten, behöver man särskilda bojar för att omvandla energin. Bojarna kan flyta på ytan och via en ledning gå ner till en generator på botten som omvandlar rörelsen från bojen till energi.

Optimalt sätt skulle vara om man kombinerade vågkraftverk med vindkraft. De kan vara anslutna till liknande system och kompletterar varandra. När det kommer in en storm brukar det vara blåsigt först, därefter rullar vågorna in. Med ett välutvecklat system skulle vindkraftverken kunna generera energi först, för att sedan tas över av vågkraft.

När det kommer in vågor lyfts och sänks bojarna som flyter på ytan. Bojarna är alltså kopplade med en särskild wire som hjälper till att föra ner energin från rörelsen till botten. Här nere finns ett aggregat som energin leds in i för att sedan åka vidare till ett ställverk som också ligger på botten. För att sedan kunna få tag på energin kopplar man in särskilda sjökablar som leds upp på land och in mot elnätet.

För- och nackdelar

Så länge som det finns hav och vind kommer det komma in vågor. Detta gör naturligtvis vågkraft till en optimal energikälla som är förnyelsebar. Dessutom ligger cirka 75 % av städerna vid en kust. Det finns goda möjligheter att utvinna energi över stora delar av världen. En annan stor fördel med vågkraft är att ingen koldioxid släpps ut när man utvinner energin. Men som med allt annat finns det givetvis även nackdelar med vågkraft. På grund av att den här energilösningen än så länge är ganska ny har man ännu inte lyckats hitta ett sätt som blir lönsam för företag.

Vågkraftverk, gentemot exempelvis vindkraftverk, är betydligt mindre skrymmande. Dessutom är energitätheten upp mot 1000 gånger högre än den man utvinner i vindkraft. När ett välfungerande vågkraftverk arbetar genererar det el 80 % av tiden. Kollar man på exempelvis solkraftsanläggningar är motsvarande siffra endast mellan 10 och 25 %.

En annan nackdel är att vågkraftverk möjligtvis skrämmer bort det marina livet som tidigare fanns. Detta innebär stor problematik inte minst för djuren, men även för de som livnär sig på fiske i området där vågkraftverket finns.

Fakta om vågkraft

Som vi gått igenom lite högre upp i texten är vågkraft ett väldigt smart sätt att utvinna energi från naturen utan att påverka miljön avsevärt. Men i och med att vågkraft är ett relativt outforskat område kan man ännu inte säga hur den här sortens anläggningar kommer att påverka havets marina liv i längden. I framtiden är det mycket möjligt att man investerar mer pengar i vågkraft och därmed kan utveckla mer optimala system för att tygla vågornas kraft.

Vågkraft i Sverige

I Sverige har vi goda möjligheter att utvinna energi från vågorna. Visst, våra vågor kan absolut inte mäta sig med den extrema vågkraft som sköljer in från Atlanten. Men vi har en lång kust med regelbunden vågkraft som går att utnyttja. I Sverige har man satsat en del i området utanför Lysekil. På Västkusten här har man installerat en vågkraftspark på botten. På ytan flyter ett fyrtiotal bojar som via kedjor leds ner till ett betongfundament kopplat till en generator. Tanken var att man skulle kunna kommersialisera den här vågkraftparken, men tyvärr har det inte blivit av. Man har mött flera tekniska problem, mycket på grund av att miljön i havet är extremt svårhanterad och kräver utrustning som klarar av den höga saltmängd som havet innehåller.

Vågkraft utomlands

I andra delar av världen har man gjort rejäla satsningar på vågkraftverk. Ett exempel är Australien som i dagsläget har en av världens bästa vågkraftverk. Utanför Perth ligger en stor vågkraftpark som ska kunna förse 2000 hushåll med inte bara el, men även rent vatten. Utanför Perths kust har man anlagt tre stycken Ceto vågkraftverk som vardera har kapacitet om 240 kilowatt. Man jobbar ständigt med att utveckla tekniken för att priserna ska gå ner. Precis som med solkraftanläggningar i Sverige. För tio år sedan var det väldigt dyrt att investera i solenergi, men idag är det flera tusen hushåll i Sverige som valt att anlägga solceller på taken då priserna sjunkit markant..

Vågkraftens miljöpåverkan

Precis som med allt annat i världen, är inte heller vågkraft helt miljöneutralt. Energikällan är förnyelsebar vilket är ett stort plus. Men i likhet med kärnkraft är energikällan inte heller helt bra för miljön, fast på andra sätt såklart. Det har forskats på hur vågkraften påverkar det marina livet. Vissa har kommit fram till att fundamenten under ytan kan vara bra för närliggande djurliv då fiskar och andra djur kan etablera sig runtomkring installationerna. Andra menar dock på att ljuden som vågkraftverket utgör kan störa det marina livet. Dessutom alstrar vågkraftverk en hel del magnetism, vilket också kan vara negativt för djurlivet.

Är kärnkraften miljövänlig?

Miljövänlig kärnkraft

Kärnkraft är något man använt under många år och är en energikälla som utvinns via atomer. Genom att klyva atomkärnor utvinns energi. Det har länge funnits en het debatt kring huruvida kärnkraftverk är miljövänligt eller inte.

Kärnkraftverk är miljövänligt

Faktum är att många högt uppsatta forskare ställer sig bakom kärnkraft som en miljövänlig energikälla. I och med kärnkraftverk inte bidrar till skadliga växthusgaser eller andra toxiner är det ett mycket miljövänligt alternativ. Däremot är många fortfarande rädda för riskerna. Inte minst efter det som skedde i Tjernobyl 1986 då en av reaktorerna på området exploderade. Resultatet blev förödande då mängder av radioaktiva partiklar skapade ett moln som spred ut sig över stora områden i hela Europa. Till och med här i Sverige fanns stora mängder radioaktivt avfall på marken.

Säkrarare kärnkraftverk minskar riskerna

Men om kärnkraft hanteras på rätt sätt är det en källa till mycket energi utan utsläpp. Idag står exempelvis kärnkraftverken i Sverige för 50 % av den totala energiproduktionen i landet. Det finns alltså ingen annan energikälla i Sverige som genererar mer energi utan utsläpp.

Många är oroliga över eventuella olyckor som kan ske med kärnkraftverk, som den i Tjernobyl. Dock menar många i Sverige att det aldrig skulle kunna hända här då vi har helt andra säkerhetskrav på våra kärnkraftverk.

För- och motargument – kärnkraft

Några av de stora motargumenten mot kärnkraft handlar om avfallet. Det radioaktiva avfall som bildas under processen måste förvaras i säkra kapslar i minst 25 000 år. Så länge är partiklarna radioaktiva. Ett annat motargument är härdsmälta, det som skedde i Tjernobyl. Skulle det ske, även om risken är minimal, får det förödande konsekvenser. Inte bara för miljön och djurlivet men även för människor och ekonomin. Med kärnkraftverk finns även risken för att utveckla kärnvapen. Det gäller att bygga och utveckla kärnkraftverk som är säkra.

Fördelar med kärnkraft

Att fortsätta med kärnkraft i Sverige är lönsamt. Vi behöver dock rusta upp och bygga nya reaktorer då de nuvarande vi har i Sverige kommer sluta fungera inom 15 – 20 år. Fler för-argument för kärnkraftverk är:

 • Energikällan är extremt driftsäker och effektiv och förser oss med mycket energi utan utsläpp.
 • Produktionskostnaderna är väldigt förmånliga.
 • Dagens kärnkraftverk är otroligt säkra.
 • Bra för miljön. Då kärnkraftverk i stort inte släpper ut något försurande utsläpp minskar också mängden utsläpp av växthusgaser om vi fortsätter använda kärnkraftverk.

Kärnkraft i Sverige

I Sverige har vi använt kärnkraftverk sedan 1940-talet. Den första reaktorn, R1, låg 27 meter under ett berg i Stockholm. Huvudtanken med R1 var egentligen att öka utbildningsmöjligheterna med kärnvapen. Dock visade det sig att verket inte hade tillräckligt med kapacitet för att användas inom det militära.

Idag finns tre anläggningar i Sverige; Forsmarks kärnkraftverk, Oskarshamns kärnkraftverk och Ringhals. Ringhals och Forsmarks kärnkraftverk har tre reaktorer vardera och Oskarshamns kärnkraftverk har en reaktor. Totalt har vi sju stycken aktiva reaktorer. Det finns planer på att stänga ner en reaktor i Ringhals under året.

Hans Blix om kärnkraft

Hans Blix, tidigare generaldirektör för det internationella atomenergiorganet mellan åren 1981 och 1997, har länge pratat väl om kärnkraftverk och deras potential. Han har flera gånger uttalat sig om kärnkraftverkets positiva påverkan i framtiden. Du kan hitta mer information om detta här.

Bidra till ett hållbart samhälle

Solljuset som når jordens yta varje dag skulle räcka för att täcka hela världens energibehov i 8000 år, om vi hade förbrukat lika mycket energi som vi gör nu. När man vet det känns det alldeles självklart att börja ta vara på lite av den energin med hjälp av hållbara solceller.

Något som allt fler börjar tänka på när det gäller solceller är hur hållbara solceller egentligen är, för även om de tar tillvara på mängder av energi som annars hade riskerat att gå till spillo, måste man ju ta CO2-perspektivet i beaktande också. För om produktionen av solcellerna gör större skada än cellerna gör nytta när de är i produktion, är ju nettoeffekten ifråga om hållbarhet negativ. 

Det finns undersökningar som visar att en kWh som produceras med hjälp av miljövänliga solceller, leder till utsläpp av motsvarade ca 28 gram koldioxidekvivalenter. Jämför man detta med Sveriges elmix som består av 40% kärnkraft, 40% vattenkraft, 10% vindkraft och 10% övrigt så ligger snittet på ca 14 g koldioxidekvivalenter per kWh. Vad som däremot är värt att nämna är att Sverige är en nettoexportör av energi, och Europas elmix har ett snitt som ligger långt över 100 g koldioxidekvivalenter per kWh. Utöver detta så främjar produktion av solceller solenergitekniken, som fortfarande är ny. Jämför vi t.ex. dagens vindkraftsverk med vindkraftverken som fanns för 50 år sedan så ser vi en enorm skillnad i verkningsgrad. Det går därför att anta att med tiden kommer solcellerna att bli alltmer effektiva och miljlövänliga.

Sveriges elnät är sammankopplat med elnätet i Danmark och det i nordöstra Europa, där mycket energi fortfarande produceras med hjälp av fossila bränslen. Fördelen med det är att grön el från Sveriges hållbara solceller kan ersätta eller tränga undan den smutsiga energin från dessa länder. På det viset påverkas en stor del av vår omgivning också av att vår energiproduktion blir allt miljövänligare.

En ökad produktion av hållbara solceller kan väntas förbättra de olika processerna för produktion, och minska mängden CO2 som släpps ut vid tillverkningen. Just därför är det särskilt viktigt att allt fler installerar solceller, så att stordriftsfördelarna kan maximeras så mycket som möjligt.

Det ska i sanning sägas att solceller bidrar negativt till hållbarhet i ganska många avseenden. Vare sig tillverkning, transport, installation, avveckling, återvinning eller kasserande gör några underverk för miljön. Som om det inte vore nog är framställningen av det kristallina kisel som behövs i produktionen mycket energikrävande. Även om vissa länder framställer det på ett miljövänligare sätt än andra, är energin som används inte alltid grön.

För att kunna jämföra olika tillverkare har Universitetet i Edinburgh och Silicon Valley Toxics Coalition (SVTC) tillsammans tagit fram ett slags poängkort där flera olika parametrar jämförs.

 

Organiskt odlade tomater är ett grönt alternativ till mat

Med tiden är det inte osannolikt att Sveriges elnät kopplas ihop med fler andra länders, framför allt inom EU, men kanske ännu längre bort. Då finns det tre olika scenarion

1. Vi gör av med just precis så mycket energi som vi producerar, och påverkar inte övriga världen i någon riktning.

2. Vi gör av med mindre energi än den gröna energi vi själva tillverkar. Det innebär att vi får ett överskott som kan säljas till andra länder, och som därmed gör den totala produktionen av energi i hela världen mer hållbar och lilla Sverige påverkar resten av världen positivt.

3. Vi producerar mindre energi än vi förbrukar. Det gör oss tvungna att importera det vi själva inte kan få fram. Den gröna svenska energin tngs undan för alla möjliga energikällor, och vi svenskar bidrar till allt smutsigare energi, och påverkar på det viset omvärlden negativt.

Hållbara solceller är med andra ord framtiden. Särskilt om ännu fler anammar tekniken och tar till vara på mer av det solen ger oss helt gratis.